IV Sympozjum Geometria Kamienia

IV Sympozjum Geometria Kamienia

IV Sympozjum Geometria Kamienia

IV Sympozjum Geometria Kamienia

IV Sympozjum Geometria Kamienia
IV Sympozjum Geometria Kamienia

Po raz kolejny na Złotej Gorze zagościli znakomici rzeźbiarze z takich ośrodków akademickich jak: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Artystyczny w Zlinie (Czechy). Prace powstałe w czasie trwania sympozjum będą ozdobą naszego miasta.
Wiecej informacji tutaj