Wystawa na krawędzi 2

Wystawa na krawędzi 2

wystawa na krawędzi 2
Wystawa „Na Krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”

Wystawa „Na Krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”. „Przedsięwzięcie jest kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D), ale także intrygujące, śmiałe, a czasem uzurpatorskie «rozpychanie się» ku wymiarowi trzeciemu (głośne 3D), do niedawna wyłącznie zarezerwowanemu rzeźbie. Poczynania takie są już praktyką rozeznaną, jednakże wciąż poddawaną dyskusji i podlegającą wartościowaniu wobec pierwotnych, prymarnych cech graphein, imago, disegno…

Tym, co zaintrygowało, a zarazem pobudziło do zainicjowania i prowadzenia projektu, jest przekonanie, że współczesne rozumienie praktyki rysunkowej jest doskonałą zdolnością równoprawnego wyrażania idei, rejestrowania, notowania, ale zarazem definiowania i precyzowania twórczego zamysłu. Autonomia rysunku współczesnego, jego elastyczność, a zarazem niebywała wieloaspektowość, zdaje się zarówno energią inicjującą oraz motywatorem rozwijającym inne aktywności w obrębie sztuk wizualnych, ale posiada niezaprzeczalny potencjał samodzielnego głosu. Nierzadko bywa swoistym «zaworem bezpieczeństwa», pozwalającym na twórczy zwrot, odbicie się od mozolnych, długodystansowych praktyk «zasadniczych»…” – mówi prof. Jan Tutaj, Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Współorganizatorzy:
BWA w Kielcach
Galeria Chłodna 20 w Suwałkach
Galeria ASP Piotrkowska 68 w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Krakowski Salon Ekonomiczny w Krakowie
Muzeum Kresów w Lubaczowie

Patroni medialni:
Rynek i Sztuka
Kalejdoskop
Niezła sztuka
Więcej informacji tutaj