„Wiara i rozum”

wiara i rozum

„Wiara i rozum”


„Wiara i rozum”

7 listopada 2023 roku w Galerii Krypta u Pijarów zaingurowaliśmy XVIII edycję Dni Jana Pawła II,  które odbywają się w tym roku pod hasłem „Wiara i rozum”. Tradycyjnie już obchody rozpoczęły się od wernisażu wystawy „Wiara i rozum” Artystów-Dydaktyków Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Celem Dni Jana Pawła II, których XVIII edycja odbywa się w listopadzie 2023 r., jest upamiętnienie osoby Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski.
Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Było to kilka miesięcy po śmierci Papieża. Twórcom zależało na tym, aby dziedzictwo Papieża było zgłębiane i aplikowane do współczesnych kontekstów. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale również szkoły wyższe z województwa małopolskiego i inne placówki naukowe. Co roku wyznaczano nowy temat Dni, inspirowany przez charakterystyczne wątki nauczania Jana Pawła II.

Galeria Krypta u Pijarów fotorelacja z wernisażu wystawy „Wiara i rozum
Więcej informacji tutaj